Jets fra et sort hul

Siden de blev opdaget i 1967, har gammaglimtene (GRB) været et mysterium. I alt fald indtil 1997 da SWIFT rumteleskopet bragte os tættere på et svar; At de korte glimt som i få sekunder overstråler alt andet i universet, stammer fra kollisioner af sorte huller og neutronstjerner eller stjerne kollapser. Men svarene har skabt flere nye spørgsmål end svar ...

For siden SWIFT rumteleksopet gjorde det muligt at nå at se de korte glimt, har et andet røntgen rumteleskop FERMI også gjort det muligt at studere glimtene i detaljer.

Forskere fra Penn State University som står for dele af driften af FERMI, har derfor gjort status over den nye viden om GRB'erne og alle de nye spørgsmål der er dukket op.

Jettene som udsender gasser med helt ekstreme hastigheder på 99,99% af lysets hastighed er så voldsomme at de ødelægger alle planeter i  mange lysårs omkreds. Vi kan så kun dem der peger direkte mod os, og kan dermed kun se 2% af dem, fordi de øvrige peger i alle mulige andre retninger. Men de udsender også andet end de hårde røntgenstråler vi hidtil har observeret: Bla. tyngdebølger og neutrinoer

Derfor vil forskerne nu til at studere gammeglimtende med neutrino-detektorer

Hvis der kom et gammaglimt i Mælkevejen som pegede direkte mod os - og det er der så rent statistisk kun 2% chance for at det vil gøre - vil det effektivt fjerne vores værn mod Sol-stormene. Men de burde forekomme hvert 300 mill. år, så det kan meget vel være sket tidligere i Jordens historie

Kilde: Penn State University