stjernedannelse

Modeller af forholdende i det tidlige univers fra Heidelberg universitet, viser at de første stjerner der blev dannet, er blevet dannet i meget tætliggende klumper af multiple-stjerner

Hidtil har man ment at de første stjerner der blev dannet efter big bang, må have været enorme stjerner, som man ment ehurtigt udviklede sig til de første centrale sorte huller, der blev begyndelsen til galakserne. Det har i alt fald været den ene hypotese, idet andre mente at galakserne kom først, og de supermassive sorte huller blev til senere.

Men de nye simulation af stjernedannelserne viser, at de under de givne forhold sandsynligvis må være klumpet sammen til tætliggende multiple stjerne systemer; Dvs. dobbelte-, tredobbelte eller flere stjerner, der har kredset om hinanden.

simulation af stjernedannelse

Simulationerne viser også at de må have roteret i meget tætte baner om hinanden. Det taler for at galakserne så muligvis kom før de centrale sorte huller, selvom så tætte multiple systemer også kan have endt som store sorte huller.

LÆS MERE på Heidelberg Universität