Kosmologi


Fast Radio Bursts (FRBs) har været lidt af en gåde, siden de blev opdaget i 2001. FRB er uhyre energi-rige radioudbrud af meget kort varighed. Siden 2001 har man fundet flere dusin FRB, men pga. deres korte varighed kan det kun være en brøkdel af det samlede antal man har observeret. Radioudbrudende er særligt ingteressangte når man observerer det tidlige univers, hvor galakserne var fulde af støv og gas, som glimtene kan genemlyse og dermed afsløre de tidlige interstellare skyers sammensætning

Nu har forskere fra Harvard for første gang regnet på hvor hyppige FRB egentlig er, baseret på FRB kilden FRB 121102, som har regelmæssigt har udsendt signalerne siden man fandt den i 2002. På den baggrund er de overraskende kommet frem til at der mindst må blive udsendt et FRB hvert sekund, spredt udover hele universet.

Kilde:Harvard Smithsonian Center for Astrophysics
Galaksernes og supernovaernes ikke-homogene fordeling i universetSiden opdagelsen af at universets udvidelse accelerer, har den foretrukne forklaringsmodel været, at mørkt stof må have en tilsvarende mørk energi, som "splitter universet ad" kaldet Lambda Cold Dark Matter (ACDM). Men ACDM modellen har aldrig helt passet med fordelingen af supernovaer rundt om i universet.

Der er en anden model kaldet Timescape kosmologien, som antager at der ikke er mørk energi,men at effekten er en bivirkning af tyngdekraftens påvirkning af tiden, som er blevet ivrigt studeret.

En ny undersøgelse af supernovaernes fordeling New supernova analysis reframes dark energy debate publiceret i MNRAS, viser at de faktisk passer bedre med Timescape modellen end ACDM!
Sort hulEfter flere fund af gravitionelle bølger, er tyske forskere begyndt at grave et spadestik dybere; De håber nu at bevise Kaluza–Klein streng-teorien ved at studere de gravitionelle bølger. Ifølge denne teori, skulle der være mindre dimensioner gemt på subatomare niveauer.

Denne femte dimension skulle (udover de 3 fysiske og tiden) skulle nemlig påvirke de normale gravtionelle bølger og skabe sine egne mere højfrekvente gravitionelle bølger over 1.000Hz, som de nu håber at kunne finde.
Streng-teorien som opererer normalt med op til 10 dimensioner rent matematisk, men kæmper med at forklare at vi kun ser 4 (se mere her). Det er der to mulige forklaringer på; Enten er de øvrige meget store, eller også er de meget små, som i Kaluza–Klein teorien. Derfor er det et afgørende spørgsmål at afklare, ford den helt store forståelse af universet!

Hints of extra dimensions in gravitational waves? fra MaxPlanck Instituttet
Baggrundsstrålingen kortlagt af ESA's Planck rumteleskop
Siden de første kortlægninger af baggrundsstrålingen har man ment at et område af himlen er koldere end resten - uden nogen har kunnet forklare hvorfor. I 2015 kom man et skridt tættere på en forklaring, da man viste at det skyldes at der er færre galakser end på resten af himlen

Den bedste forklaring har været et "supervoid"- stort tomrum. Men nu har et hold astronomer fra Durham University vist at den ide ikke helt holder stik Det efterlader til gengæld en ret vild mulighed; Det store tomrum kan være et aftryk af en kollision med et parallelt univers!!

Ideen om parallele universer har altid tiltalt sciencefiction genren. Men faktisk har teoretikere vist at de kan eksistere!
Disse tanker og muligheder vendes og drejes på The Conversation
Australske astronomer har opdaget et nyt Fast Radio Burst (FRB), som er det 22'ende FRB man har fundet. Det nye FRB som er blevet døbt FRB 150215 blev ifølge artiklen på arxiv.org opdaget realtime (og ikke i tidligere observationer), så man kunne alarmere andre observatorier og få dem til at lede efter en kilde til FRB 150215. Men selvom 11 observatorier afsøgte området ved forskellige bølgelængder, fandt man ikke nogen antydning af en kilde til radioglimtet.
Hvad der end er kilden til FRB, må det være noget meget voldsomt, fordi de udsender ekstreme mængder energi, men til trods for det har man stadig ingen idé om kilden Så eftersom man endnu ikke har kunnet finde noget "efterglimt" efter FRB'ere, begynder det at se ud som om man griber det forkert an - at de hurtige radioglimt måske er efterglimt af andre fænomener, som man måske skulle søge efter: Måske er radioglimtende efterglimt fra røntgenglimt, supernovaer eller ligefrem fra ET!