Kosmologi

Sort hulEfter flere fund af gravitionelle bølger, er tyske forskere begyndt at grave et spadestik dybere; De håber nu at bevise Kaluza–Klein streng-teorien ved at studere de gravitionelle bølger. Ifølge denne teori, skulle der være mindre dimensioner gemt på subatomare niveauer.

Denne femte dimension skulle (udover de 3 fysiske og tiden) skulle nemlig påvirke de normale gravtionelle bølger og skabe sine egne mere højfrekvente gravitionelle bølger over 1.000Hz, som de nu håber at kunne finde.
Streng-teorien som opererer normalt med op til 10 dimensioner rent matematisk, men kæmper med at forklare at vi kun ser 4 (se mere her). Det er der to mulige forklaringer på; Enten er de øvrige meget store, eller også er de meget små, som i Kaluza–Klein teorien. Derfor er det et afgørende spørgsmål at afklare, ford den helt store forståelse af universet!

Hints of extra dimensions in gravitational waves? fra MaxPlanck Instituttet
Baggrundsstrålingen kortlagt af ESA's Planck rumteleskop
Siden de første kortlægninger af baggrundsstrålingen har man ment at et område af himlen er koldere end resten - uden nogen har kunnet forklare hvorfor. I 2015 kom man et skridt tættere på en forklaring, da man viste at det skyldes at der er færre galakser end på resten af himlen

Den bedste forklaring har været et "supervoid"- stort tomrum. Men nu har et hold astronomer fra Durham University vist at den ide ikke helt holder stik Det efterlader til gengæld en ret vild mulighed; Det store tomrum kan være et aftryk af en kollision med et parallelt univers!!

Ideen om parallele universer har altid tiltalt sciencefiction genren. Men faktisk har teoretikere vist at de kan eksistere!
Disse tanker og muligheder vendes og drejes på The Conversation
Australske astronomer har opdaget et nyt Fast Radio Burst (FRB), som er det 22'ende FRB man har fundet. Det nye FRB som er blevet døbt FRB 150215 blev ifølge artiklen på arxiv.org opdaget realtime (og ikke i tidligere observationer), så man kunne alarmere andre observatorier og få dem til at lede efter en kilde til FRB 150215. Men selvom 11 observatorier afsøgte området ved forskellige bølgelængder, fandt man ikke nogen antydning af en kilde til radioglimtet.
Hvad der end er kilden til FRB, må det være noget meget voldsomt, fordi de udsender ekstreme mængder energi, men til trods for det har man stadig ingen idé om kilden Så eftersom man endnu ikke har kunnet finde noget "efterglimt" efter FRB'ere, begynder det at se ud som om man griber det forkert an - at de hurtige radioglimt måske er efterglimt af andre fænomener, som man måske skulle søge efter: Måske er radioglimtende efterglimt fra røntgenglimt, supernovaer eller ligefrem fra ET!
universets udvidelseEn ny endnu avanceret simulation af stjernedannelserne i det tidlige univers, viser hvordan de første stjernedannelser startede. Deres simulationer giver det hidtil klareste billede af hvordan stjernerne dannedes i det tidlige univers; De første stjerne endte hurtigt so massive supernovaer som satte gang i en kædereaktion af nye stjernedannelser. Men de har ikke kunnet forklare manglen på brint omkring de tidlige galakser, før de også medtog effekten af de enorme jets fra quasarerne, som modellen viser kan blæse galakserne fri for stjernedannelses-gasserne og dermed dæmpe stjernedannelserne.
Kilde: University of Edinborough
Svenske astronomer har fundet og studeret en fjern type 1a supernova som er 'gravitionelt linset'; Dvs at lyset fra den er afbøjet så man kan se den fra flere vinkler
Type 1a supernovaer kaldes ofte "kosmologiske fyrtårne" fordi altid lyser med samme lysstyrke. Dermed gør fundet af supernovean iPTF16geu det for første gang muligt at måle universets udvidelse direkte, uden nogen mellemliggende antagelser om Hubble-konstanter!
... svaret kræver dog lidt flere studier, så vi må vente med svaret lidt endnu :(
Kilde: First multiple images of explosive distance indicator fra ESA