Interstellart stof


Efter årtiers studier ar mørkt stof har man stadig inden indikationer af helt præcist hvad det er.
Men nye studier af den kosmiske mikrobølgebaggrund-stråling kaldet CMB, viser at baggrundstrålingen er koldere end forventet, i perioden lige efter Big Bang. I starten var der bare kolde gasser,men så kom de første stjerner 200 mio år efter Big Bang. UV strålingen fra den første generation stjerner varmede hurtigt de resterende gasser op. Men en ny undersøgelse af CMB viser at de kun blev varmet halvt så meget op som forventet. Astronomer fra Harvard University som har regnet på det, siger nu at hvis noget af det mørke stof var og er elektrisk ville det netop forklare hvordan det kunne absorbere den manglende stråling. Hvis det er tilfældet burde man også kunne måle det ellers usynlige mørke stof.
Se Does Some Dark Matter Carry an Electric Charge? fra Harvard

Fundet af striber (striationer) i interstellare stjernedannende skyer, gør det muligt at kortlægge skyernes 3D struktur, ved at kortlægge skyernes 3D struktur. Det skyldes at striberne dannes pga bølger, man kan analysere som om det er musik og dermed beregne skyernes tæthed og indre struktur skriver Aris Tritsis fra ANU i artiklen
Hestehovedtågen i falske farver  er viser forskellige iR bølgelængder De fleste kender Oriontågen, men den er kun en lille del af en stor stjernedannende gassky, som fylder hele Orion-stjernebilledet. Hestehovedtågen (Barnard 33) er en lille tæt støvsky formet som et hestehoved i Orionkomplekset, hvor der ikke dannes stjerner.

For at undersøge hvorfor der ikke dannes stjerner i B33, har astronomer studeret den med en kortlægning med SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy). Fordi B33 er så tæt, skærmes dens indre fra den omkringliggende UV stråling fra nye nabostjernedannelser. Så selvom dens ydre påvirkes og opvarmes af strålingen, er dens indre præget af kolde molekylære gasser (CO og støv) som ikke bliver varme nok til at danne stjerner som forholdene er nu.

Men selvom man nu bedre forstår processerne, kan modellerne ikke forklare dens form, som det vil kræve yderligere undersøgelser at forstå.
Men resultaterne viser til gengæld hvordan den intense stråling fra stjernedannelser har en selvbegrænsende effekt citerer NASA forskerne

Efter at have ledt efter måde at måle det mørke stof på, mente astronomer der havde studeret Abell3827 at have fundet en måde. Normalt er galakser og mørkt stof uadskilleligt. Men hvis mørkt stof kan interagere med andet end tyngdekraft, burde det være muligt at finde galakser der løsriver sig fra det,og det mente man for 3år siden at have fundet i Abell3827. Men efterfølgende observationer ved længere bølgelængder med ALMA, fandt bagvedliggende galakser som afslørede at der er mørkt stof om galaksen.
Dermed er man tilbage i mørket om det mørke stof. Imens erd er andre nye teorier om mørkt stofs egenskaber. Man har derfor simuleret det mørke stofs reaktioner i galaksekollisioner ud fra disse teorier og leder videre efter tilfælde hvor forholdene vil gøre det muligt at af- eller bekræfte teorierne, skriver Durham University
Den interstellare asteroide Oumuamua
9 oktober 2017 opdagede astronomer en stor hurtig asteroide, i en meget åben bane. Man kunne hurtigt konkludere at den kom fra det interstellare rum og ville fortsætte ud af solsystemet igen. Den kom fra retningen mod stjernebilledet Lyren, men man vidste ikke hvilken stjerne eller hvor lang tid den har rejst i rummet. Nye analyser publiceret på arxiv.org/abs/1712.04435 viser at hvis den kom fra en anden stjerne, må det have været en dobbeltstjerne for at kunne have sendt den ud af systemet med så stor fart