Interstellart stof

Stjernedannelses-området NGC6729

Et nyt billede fra ESO viser præcis hvor voldsom en virkning nyfødte stjerner har på de interstellare gasskyer de er født af

Tarantula-tågen NGC2060

Tarantula tågen er et stort stjernedannelses-område i vores nærmeste nabogalakse den Magellanske sky. Hubble har i forbindelse med en undersøgelse af den, lavet et fantastisk billede med hidtil uhørt opløsning, af dens centrale dele.

Refleksions-tågen M78 fotograferet af ESO's 2,2m MPEG teleskop i Chile

Emissions tågem LBN 114.55+00.22

Tågen LBN 114.55+00.22 klassificeres som en emissions-tåge, men har i virkeligheden mere karakter af enrefleksionståge

NGC7000-normamerikatågen . infrarød og visuelt

Nordamerikatågen NGC7000 med dens karakteristiske lighed med det nordamerikanske kontinent, ser helt anderledes ud i det infrarøde rumteleskop Spitzers nye billeder af tågen.