Interstellart stof

C60 molekyler

Carbon som er grundstammen i alle kendte organiske molekyler findes ikke kun på Jorden, men også i rummet mellem stjernerne. Carbonen dannes inde i stjernerne og spredes når de eksploderer. Derfor har astronomer fra ASIAA undersøgt Carbon-forekomster omkring afdøde stjerner. Og i den planetariske tåge M1-11, som er skabt af en døende stjerne har de fundet det hidtil tungeste Carbon-molekyle C60 fullerene, som består af 60 Carbon-atomer i en form som en fodbold.

Kilde: Subaru, NAOJ

NGC 6357, der befinder sig 8000 lysår borte i stjernebilledet Scorpius (Skorpionen), kaldes også for Hummertågen på grund af dens udseende på billeder optaget i synligt lys Det nye infrarøde billede afslører stjernefødeklinikken i et overraskende nyt lys.

interstellar støvsky Barnard 86

Dette billede fra ESO's 2,2m Wide Field Imager i Chile, viser den klare stjernehob NGC 6520 og dens nabo, den mærkelige gekko-formede mørke sky Barnard 86.

Interstellare vinde fra de store stjerner dominerer og styrer stjernedannelserne omkring dem og har derfor stor betydning. Nu viser nye detaljerede studier af disse vinde, at de ikke bare er en uniform brise, men består af mange små fragtmenter og "vindstød". Fundet kan få stor betydning for forståelsen af stjernedannelser rundt omkring

Kilde: ESA XMM news

Den interstellare gassky/tåge Sharpless2-296

Dette nye billede fra ESO viser et udsnit af en sky af støv og glødende gas, der kaldes Havmågetågen. Disse tjavsede røde skyer danner en del af himmelfuglens ”vinger” og billedet afslører en fascinerende blanding af mørke og glødende røde skyer indvævet imellem klare stjerner.