CO molekylers fordeling på himlen

ESA's Max Planck rumteleskop har kortlagt fordelingen af de kolde molekyle-skyer på himlen.

De interstellare skyer vi normalt ser billeder af, er de varme ioniserede brint-skyer, men i virkeligheden er det de kolde molekyle-skyer der dominerer himlen - både hvad angår deres omfang og  mængde, men også deres bidrag til himlens forgrunds-stråling.

Hovedelementet i disse skyer er naturligvis brint molekyler (H2) som er det dominerende grundstof i galaksen. Men brint-molekylerne er svære at spore, så dette kort viser i stedet fordelingen af CO-molekyler som må formodes at være fordelt på samme måde soom brint-skyerne

Udover fordelingen langs Mælkevejens plan, ser man også tydeligt et stribet mønster over og under det galaktiske plan - dvs. over og undre galaksens "skive". Dette stribede mønster synes at stråle ud fra galaksens centrum og rundt, og skyldes givetvis galaksens magnetfelt, men kræver iflg. ESA nærmere studier, før man kan konkludere noget om dem.

Kilder: ESA og NASA