Exoplaneter

exoplanet

Den nyopdagede planet har fået betegnelsen Kepler-10b. Planeter udenfor vores solsystem kaldes exo-planeter, og exo-planeten Kepler 10b kredser om en stjerne, der er cirka 564 lysår væk.

exoplanet Kepler 10bFlere nyopdagede exoplaneter er blevet kaldt "jordlignende", men de har alle været betragteligt større end Jorden. Nu hare astronomerne - herunder også danske - fundet en planet der kun er 50% større end Jorden.

Analyser af den hvide dværgstjerne GD61 viser spor af mange forskellige planetariske materialer, der viser at den er i færd med at ødelægge eller spise et vandholdigt planetarisk legeme af planet-størrelse

Astronomer har fundet 3 nye exo-planetsystemer; Dvs. stjerner med mere end en planet om sig.

NASA's Jet Propulsion Laboratory har lavet en lille simulator, hvor man kan "designe" sin egen planet, ved at justere 5 afgørende faktorer og se hvordan den kommer til at se ud

PRØV DEN på planetquest.jpl.nasa.gov