Den cirkumbinære exoplanet Kepler 1647b
Den cirkumbinære exoplanet Kepler 1647b
For få år siden ville man have sagt at exoplaneter om dobbeltstjerner var umulige. Alligevel har man fundet nogle stykker – dog som regel i nogle lidt skæve baner om deres moderstjerner og som regel om yngre stjerner så man ikke kan være sikker på at de nu også kan overleve i længden.

Men Kepler 1647b er anderledes. Det er en såkaldt cirkumbinær planet, som kredser om et godt 4,4 mia. år gammelt stjernepar, med en omløbstid på 1.107 Jord-dage eller 3 år. 1647b er desuden en gasplanet af Jupiter-klassen og dermed også den største dobbeltstjerne planet man har set hidtil.

NASA
Varm Jupiter skrælles for atmosfære
Varm Jupiter skrælles for atmosfære
Astronomerne blev oprindeligt meget overraskede over at finde gasplaneter i tyæt kredsløb; De såkaldte 'Hot Jupiters'. Man havde hidtil ment stjernen ville blæse deres atmosfære af. Det førte til at man fandt ud af at de har spiralleret tættere på stjernen og at deres magnetfelt så ud til at beskytte dem. Observationer af exoplaneten PTFO8-8695b viser ganske rigtigt også at den er dannet længere ude og trukket ind, men også at den har nået et punkt hvor dens atmosfære netop er ved at blive skrællet af.

PTFO8-8695b som vejer 2x Jupiters masse er et unikt eksempel, fordi den kredser om en kun 2mio. år gammel stjerne i Orion. Om den er et enestående eksempel, eller et eksemplar på en unik fase i varme Jupiter planeters liv er uvist.

Læs 'Likely new planet may be in slow death spiral' fra Rice University
Skyer i atmosfæren på
Skyer i atmosfæren på "varme Jupiter" expoplaneter, kan skjule vand i atmosfæren

Man har fundet en række såkaldte "varme Jupiter" exoplaneter, som er store gasplaneter i tæt kredsløb om deres moderstjerne. Observationer og studier af en række af dem, for at se om der var lighedspunkter mellem dem, har afsløret at flere af dem har vanddampe i atmosfæren, men også at skyer kan skjule signaturerne fra vanddampene, så man ikke kan se om der er vand.

Se 'Cloudy Days on Exoplanets May Hide Atmospheric Water'
Exoplanet
Exoplanet om en G-stjerne
Astronomer har fundet en neptun-størrelse exoplanet på 18,3 Jordmasser. Neptun er jo en tæt "lille" gaspanet, men EPIC212521166 b som den nye exoplanet hedder, har en massefylde på 5.7 g/cm3 - dvs tungere end Jorden. Dermed er det helt sikkert en klippeplanet, men en af de største man hidtil har fundet. Men den kan ike være helt af metal opg klpper, for så ville den være tungere. Dens overflade må derfor være dækket af et tyndt lag vand, is og/eller H/He, mens man har beregnet at dens kerne må bestå af 70% ensatiter og 30% jern.

Normalt er planeter af den størrelse gasplaneter. Så astronomerne mener den må være dannet efter kollisioner mellem flere faste planeter.

Kilde: EPIC212521166 b: a Neptune-mass planet with Earth-like density på arXiv
Exoplanet-system som Kepler 233
Exoplanet-system som Kepler 233
Efter at have fundet flere hundrede exoplanetsystemer - dvs stjerner med flere planeter om sig - har man fundet flere hvor planeterne ligger så tæt at der opstår orbitale resonanser mellem dem. Men i Kepler 233 systemet hvor der er 4 mindre planeter, synes de alle at være i resonans med hinanden; De 2 inderste planter er låst i et 4:3 resonansforhold, Den anden + tredie i et 3:2 forhold og den tredie og fjerde i et 4:3 forhold.

Orbitale ressonancer opstår, når måner eller planeters rotationshastighed har et ligefremt proportionsforhold mellem sig, så deres påvirkning af hinanden forstærkes på samme måde som rytmen, når man skubber en gynge kan forstærke gyngeriet.

De fleste af Kepler 233's indre planeter er små gaskæmper af Neptunklassen, som er nogle af de mest almindelige exoplaneter man har fundet. I Keppler 233's tilfælde har de fundet en balance mellem sig med stabile baner. Men i hvis der har været en lignende indre Neptun i solsystemet, kan en lignende resonans have smidt den ud i det ydre solsystem.

'Quartet of exoplanets locked in complex dance'