Skyer af store støvkorn i Oriontågen Observationer med Green Banks Radioteleskopet har fundet støvskyer af meget store støvkorn i Orion-tågen. Skyerne ligger som et bælte mellem de to tåger M42 og M43, som vist på billedetm hvor radioobservatonerne / støvskyen er vist med orange
Observationerne er lavet med mm-bølgelængder og viser netop millimeter-store støvkorn - dvs. grus-størrelse og større partikler.

Orion-.tågen er ét stort stjernedannelsesområde, så der dannes også stjerner i denne del af tågen - skjult af støvskyerne. Og når der er så store støvkorn er der altså også byggesten til faste planeter.

LÆS MERE på NRAAO
Planetdannelser i dobbeltstjernedannelse
Studier af planetdannelser i et tæt dobbelstjernesystem - HK Tauri A+B - viser overraskende nok at de de protoplanetariske støvskiver og dermed de kommende planetsystemer ikke ligger i samme plan
Det er ike ualmindeligt at dobbeltstjerner har "fundet sammen" efter deres dannelse, men eftersom HK Tauri A+B kun ligger 58 milliarder km fra hinanden er de sandsynligvis født sammen. Kilde: ESO
exoplanet-systemer
Planeters flydende kerner er med til at holde planeterne varme, men med tiden afkøles planetkerner og reducererdermedchacnesfor liv. Undersøgelser fra Washington university viser i midlertidigt at planeter med nabolaneter afkøles langsommere pga tidevandskræfter, hvilket forøger chanchen for at finde liv eller beboelige planeter

Kilde: Washington university
Jordlignende planet i dobbeltstjerne system
Jordlignende planet i dobbeltstjerne system
Astronomer har fundet en exoplanet der kun er ldit større end Jorden og i samme afstand fra dens moderstjerne som Jorden er fra Solen. Men for stjernen er mindre end Solen er den for kold til liv. Men OGLE-2013-BLG-0341LBb er det første bevis på at Jordlignende planeter KAN dannes om tætte dobbeltstjerner.
LÆS MERE hos Ohio State University

Normalt bruger man isotoper til at datere klipper., men når man går langt tilbage i solsystemts historie, begynder kosmisk stråling at forstyrre dateringerne. En ny metode til at korrigere for effekten, viser at planeternes kerner dannedes betydeligt hurtigere end man hidtil har ment, og det får betydning for alle tidligere modeller af

Kilde: Science 6 June 2014