Planet-dannelse

Universets grundstene er brint og helium. Men stjernerne laver hele tiden flere og flere tungere grundstoffer, som er forudsætningen for at der kan dannes planeter. Så de første planeter blev nok først dannet efter at galaksen var blevet tilpas "grumset" til af stjernernes affald; Det efterlader så spørgsmålet om hvornår de første planeter blev dannet - Jorden er 4,5mia år gammel, men hele galaksen er godt 13mia år, så et sted mellem de to yderpunkter ..

LÆS HELE diskussionen på astrobio.net