Exobiologi/SETI

Solopgang på exoplanetAstronomer der leder efter liv fokuserer meget opmærksomhed på røde dværgstjerner, fordi de er meget rolige og bliver meget gamle, så planeter og evt liv kan få ro til at udvikle sig. Derudover er det også lettere at finde små klippeplaneter om de lette og lys-svage røde dværge.
Men nu underminerer andre astronomer deres fokus på de røde dværge; For de udsender ikke meget ultraviolet lys. Og netop den energirige UV-stråling er essentiel for dannelsen af de komplekse organiske molekyler, som er en forudsætning for liv. De har i en artikel på arXiv som også er publiceret i astrophysical Journal, beregnet at en planet i biozonen om en rød dværg, kun vil blive udsat for under 1% af det UV lys Jorden fik, da livet blev til her.
Trods årtiers lytten efter fremmede civilisationer har vi intet hørt. Fermi paradokset spørhger derfor HVis der er liv andre steder og der har haft milliarder af år til at udvikle sig, bør det være overalt, så hvorfor har vi intet hørt.

Forudsætningen for denne hypotese er at andre må være langt foran os. Men en ny statistisk undersøgelse der tager udgangspunkt i "principle of mediocrity" (dvs at vi er gennemsnitlige) kommer med et godt svar på Fermi paradokset. For hvis livet har udviklet sig i milliarder år, men de tekniske civilisationer først er kommet de sidste århundreder, er typisk er vi i virkeligheden nok lidt over gennemsnittet. Dermed skal vi altså ikke regne med at møde et interstellart kollektiv, men selv må råbe svaret op Studiet er publiceret i 'International Journal of Astrobiology'
ROS 128 stjernen
15 maj opdagede astronomer der studerede en lille gruppe røde dværgstjerner i radiospektret, et mystisk signal fra én af dem Ross 128, 11 lysår herfra. Umiddelbart sammenlignede de signalerne med observationer af andre stjerner, men de kom helt klart fra Ross 128’s præcise retning på himlen.

Abel Mendez beskriver i sin blog på University of Puerto Rico, Arecibo fundet som ”..bestående af bredbånds, semi-periodiske , ikke-polariserede, pulser med meget stor spredning”. Umiddelbart har han bedt om mere tid på Arecibo radioteleskopet til at observere Ross 128.

På grund af signalets usædvanlige natur interesserer det også flere SETI forskere, hvilket naturligvis har skabt mange rygter om fremmede signaler som er ikke er blevet mindre af AFPs overskrift om ”.... ’strange signals’ that may come from a star 11 ligth-years away”
Mendez mener det er et astronomisk fænomen som en flare (et soludbrud) fra stjernen. Det fangede også straks AAVSOs interesse. Men det kan også komme fra et andet astronomisk objekt i synsfeltet, eller stamme fra en højtliggende satellit.

Opdatering! Mendez skriver på sin blog at de har identificeret kilden som værende interferens fra en geostationær satellit. Så desværre ikke SETI - ikke engang en spændende stjerne!
Mars overflade For et par år siden fandt NASA at Mars's overflade er fuld af perchlorat ClO4. Opdagelsen skabte først en del postyr fordi perchlorat ved er fremragende til at oxidere andre forbindelser, men som ved høje temperaturer er ret giftig. Men nu er Mars jo ret kold ..
Nu har engelske og franske forskere eksperimenteret med perchlorat under forhold der ligner Mars's og fundet at det er lige så giftigt i kraftigt UV lys, og dermed også på Mars. Altså ikke så godt for udsigterne til at finde liv på Mars.
Kilde AFP. fx NDTV

Et internationalt forskerhold afslørede for få uger siden, et tæt støvbælte i en gassky om en ung nydannet stjerne i Orion (Herbig Haro 212), ved hjælp af ALMA teleskopet. Gasskyen om HH212 har øgenavnet "Hamburgeren"
Det var et specielt fund, fordi den er i fasen hvor planeterne netop er ved at samle sig, så man dermed har et frit udsyn til alle de byggeklodser der kommer til at udgøre et planetsystem om stjernen.
Men det spændende er at de nu har kunnet tilføje fund af ret komplekse organiske molekyler i denne sky, inkl et stoffer som formaldehyd, methanol og endda formamide. Formamid er specielt interessant fordi det kan danne Guanine som er en af DNA's byggesten ved hård UV stråling og varme; Præcis som forholdende om HH 212!
se Feeding a Baby Star with a Dusty Hamburger fra ALMA og "..Hamburger” Is Rich In Complex Organic Molecules" mfl