Exobiologi/SETI

Exoplanet-system
Rumfartsorganisationer er international forpligtet til at overholde et såkaldt "planetary protection-programme", for at sikre at jordiske bakterier ikke føres til Mars og lignende. Det har 2 formål;
1. SIkre at de andre planeter ikke forurenes så man kan være sikket på at evt bakterier man måtte finder "Extraterrestial". Det har stor betydning for vores søgen efter liv.
2. Sikre at der ikke spredes bakterier som kan mutere på fx Mars og være til fare for os selv.

Men nu hvor ubemandede sonder til andre stjerner er mulige, forslår forskere et såkaldt "Genesis progam" (Genesis=skabelse) som netop skal sprede liv, for at kickstarte evolutionære processer på exoplaneter som mennesket muligvis aldrig vil nå. Og hvis vi engang gør, kan en evolutionær proces som kunne gøre en planetatmosfære til at ånde i, accelereres meget væsentligt, siger Dr. Claudius Gros fra Goethe University's Institute for Theoretical Physics; "Formålet med Genesis programmet er at give Jordisk liv alternative evolutionære veje at gå, på potentielt beboelige, men livløse exoplaneter"
Se Why planetary and exoplanetary protection differ: The case of long duration Genesis missions to habitable but sterile M-dwarf oxygen planets på arXiv

Med de eksisterende teknologier kan mindre ubemandede sonder opnå hastigheder på op 60.000km/sek, som skulle kunne nå andre planeter på ca. 1.000år.
Gaskammeret med Jordens atmosfære består af op til 20% ilt, som hoovedsageligt stammer fra biologiske processer. I årtier har forskere derfor ledt efter spor af fri ilt (O2) og organiske forbindelser i deres søgen efter liv. Menn ilt har længe været betragtet som en usikker indikator, fordi andre processer kan producere det.

Nye laboratorie-efterligninger af 9 forskellige kombinationer af de mest almindeligt observerede atmosfære-blandinger (CO2, vand,ammoniak og methan) udsat for forskellige temperaturer og UV-lys kombinationer, viser at atmosfærer kan danne både O2 og organiske molekyler som er grundlaget for dannelsen af sukker og aminosyrer, skriver John Hopkins University;

"Det antyder at tilstedeværelsen af almindeligt accepterede biosignaturer kan være et falsk positivt tegn på liv" siger Chao He fra JHU
Solens dannelse Solen blev født for 5 mia år siden i en stjernehob Trumbler 14, som den siden er blevet adskilt fra. Spanske astronomer har nu identificeret en stjerne i hoben - HD186302, hvis spektre ligner Solens så meget at de mener den og Solen må stamme fra den samme del af skyen de blev født af; Med andre ord Solens tvilling!

Tidligt i Jorden historie - under det tunge bombardement,blev Jorden ramt af talrige kometer som dels bragte vand til Jorden,men som også kan have spredt Jordens tidlige bakterier til de andre planeter. Men dermed kan eventuelle klippeplaneter om Sol2 også være blevet "forurenet" med livssporer. Vardan Adibekyan (IA & University of Porto) siger at ".. hvis vi er heldige og HD186302 har en klippeplanet i den beboelige zone som er blevet "forurenet' med livssporer fra Jorden, kan vi have drømmescenariet: EN Jord 2.0 som kredser om en Sol 2.0".
Kilde: Instituto de astrophisica e ciënsas do espaco
Illustration af hvordan den interstellare asteroide kune se ud, <i>hvis</i> det var en asteroide
Sidste efterår kom det internationale videnskabelige samfund op at stolene over et besøg fra det interstellare rum, af et asteroidelignende objekt, som i Nov 2017 passerede ind gennem det indre solsystem, tæt forbi Solen og fortsatte igen ud i det interstellare rum.
Men da man fulgte den i dens bane ud igen, opdagede man i juni 2018 at den havde accelereret mere end forventet. Umiddelbart mente NASA at det skyldtes gasser der var fordampet fra den i varmen fra solen, som dermed fik en "raketvirkning", der havde accelereret den op, og at den dermed måske i virkeligheden var en komet, som ESO fortæller om deres cast herunderMen forskere fra flere universiteter som har regnet på effekten, kan ikke få den teori til at passe sammen, fordi objektets estimerede masse er for stort til at gasser kan have skabt den observerede acceleration. De skriver derfor i en artikel på arXiv, at regnestykket kan gå op hvis den var meget lettere i forhold til overfladen. Oumuamua blev desuden konstant observeret meget grundigt ved alle bølgelængder og der var intet spor af infrarød emission fra den, der antydede at den afgav eller var omgivet af støv eller gasser, skriver forskerne fra Harvard

Det kan have været et rumskib!
Harvard forskernes analyser er også indsendt til publicering i den peer-reviewede astrophysical Journal. I den tidlige tekst på arXiv skriver de Vi diskuterer den mulige oprindelse af sådan et objekt, inklusiv muligheden af at det kan være et lyssejl af kunstig oprindelse".

De skriver dog også at den er en "eksotisk forklaring" og ikke deres første hypotese. Men den har allerede skabt mange overskrifter, selvom mange forskere afviser teorien som useriøs, selvom de ikke nødvendigvis har regnet på det.
MarsMars er en kold klode uden meget atmosfære eller vand på overfladen. Men man har fundet vandførende lag i dens undergrund og den har engang været varmere, så den kan have understøttet undergrunds-liv, ligesom man også finder det på Jorden. Spørgsmålet er bare hvor udbredt og hvor længe det har været muligt

Underjordisk liv på Jorden benyttter varme fra radiolytriske processer, hvor stråling fra radioaktivt henfald i klipper, splitter vand (H2O) i brint og ilt. Forskerne har derfor undersøgt områder med vand-signaturer ved at gennemsøge data fra Mars Odyssey's gammaspektrometer for at få en idé om omfanget af underjordisk radioaktivitet på Mars hvis der havde været tilsvarende underjordiske processer på Mars.
de har derved fundet fundet rigelige mængder Thorium og Potassium?? som viser at der har været rigeligt med underjordiske livsbetingelser til stede i Mars's undergrund i en lang periode i dens tidlige historie, hvor liv kan have udviklet sig, på samme måde som man ser det på Jorden. Spørgsmålet er så hvordan det kan have set ud og hvad man skal lede efter for at finde spor efter det, runder forskerne fra Brown University af