Exobiologi/SETI

Nye fund i meget gammel havbund i Afrika, har til forskernes overraskelse vist tydelige spor efter ilt, længe før atmosfæren blev ilt-holdig.