Det Russiske RATAN600 radioteleskop har opfanget et usædvanligt signal som kan være en signatur fra en fremmed civilization.. Signalet menes at stamme fra stjernen HD 164595, som er en Sollignende stjerne 94 lysår herfra og hvor man har fundet en gasplanet om. Den er næppe beboelig, men der kan let være andre planeter eller måner som er.

Forskerne bag fundet har ifølge DR meddelt at man har fundet kilden til signalet, som de siger var en uregistreret Russisk militærsatellit. Det var med ord en fuser!

Kilder: Seti.org
Stjernedannelsestågen NGC7023
Stjernedannelsestågen NGC7023
Kernen i liv som vi kender det er Kulstof og det er der nok af i universet. Og ikke mindre end 10% af de kendte kulstofforekomster er bundet i "Polycycliske aromatiske hydrokarbonider" (PAH), som er store komplekser sekskantede molekyler, som betragtes som en væsentlig byggesten til liv. PAH findes ofte i interstellare tåger, hvor man antager at nye UV stråling fra stjerner nedbryder de store molekyler i mindre. Et nyt studie ville teste denne teori ved at studere fordelingen af PAH i stjernedannelses-tågen NGC7023, som er domineret af en stor central ung stjerne.

Men stik mod teorien og forventning, viste det sig at PAH molekylerne er størst i de indre dele af tågen!.

Det vil sige at nye stjerner opbygger disse organiske molekyler!

Se ..Molecules in Nebula Offer Clues to the Building Blocks of Life far NASA
Jorden
Jorden
Jorden er en ganske almindelig planet om en ganske almindelig stjerne, så hvor er alt livet? Med 180mia. stjerner burde Mælkevejen myldre med liv ifølge Fermi paradokset

Forklaring kan være den at livet kræver tungere grundstoffer som skal dannes i forgangne stjerner. Så om nogle mia. år vil liv være endnu mere sandsynligt end i dag. Dermed kan livet på Jorden bare være for tidligt på den!; Måske er vi bare blandt de første, argumenterer Avi Loeb fra Harvard

Se 'Is Earthly Life Premature from a Cosmic Perspective?' fra Harvard
Biogene gasser i exoplaneters atmosfærer
Biogene gasser i exoplaneters atmosfærer
Tidligere mente man at enkelte molekyler som O2, som ikke stabile gasser og som dermed skal tilføres en atmosfære løbende for at holde en balance, kunne bruges til at finde liv. Nyere forskning har dog vist at Oxxygen, methan og andre gasser også kan dannes kryo-eller geotermisk, så man aldrig kan være sikker på dem.

Derfor har forskere fra MIT lavet et katalog over signaturer fra mere komplekse organiske molekyler med under 5-6 brint atomer, som er langt mere sikre bioindikatorer end de simplere molekyler. Kataloget og deres signifikans er peer-reviewet og lagt online i et katalog der er tilgængeligt for SETI- og exoplanet-jægere.

Kilder: 'MIT Scientists Compile List of Potential Gases to Guide Search for Life on Exoplanets' og “Toward a List of Molecules as Potential Biosignature Gases for the Search for Life on Exoplanets and Applications to Terrestrial Biochemistry,”
Fund af Proylen Oxid i Sagitarius B2
Fund af Proylen Oxid i Sagitarius B2
Radioastronomer har fundet tydelige signaturer af Propylen-Oxid (CH3CHOCH2) i den interstellare stjernedannende gas- og støvsky Sagitarius B2,
Det er langtfra første gang man finder organiske molekyler i det interstellare rum, men det er et af de mest komplekse. Og så er det en ting til: Det er en af byggestenene til liv og så er det snoet på samme måde som RNA/DNA spiraler!

Alt bare lidt højerestående liv som vi kender¨det på Jorden, er opbygget af højresnoede molekyler. CH3CHOCH2 kan være både højre- og venstresnoet, så nu håber biologerne at fundet kan give os et svar på, hvad der fii vores liv til at blive højresnoet i stedet for venstresnoet!


"Meteoritter i solsystemet indeholder også snoede molekyler fra tiden før Jorden blev til, ligesom man har fundet dem i kometer. Sådanne små legemer kan have været udslagsgivende for den snoningsretnming vi ser idag. Ved at finde spiral-molekyler i det interstellare rum har vi endelig en chance for studere hvor og hvordan molekylerne blev til og fandt vej til meteoritter og kometer. Og til at forstå deres rolle i den enrettede snonings oprindelse." siger Caroll McGuire.
LÆS Life's First Handshake: Chiral Molecule Detected in Interstellar Space fra NRAO