Exoplanet-systemI starten søgte vi kun efter radiosignaler for at finde intelligent liv. Men vores søgen efter liv er blevet meget mere systematisk og målrettet, efter vi nu har fundet flere hundrede potentielt beboelige planeter, så man har kunnet udvide søgningen efter primitivere liv.

Men hvordan finder vi liv, hvis det eneste vi har at gå efter, er en lille smule lys fra en fjern planet? Der er trods alt stadig lang vej før vi - om nogensinde - vil kunne se detaljer på planeterne

Liv som vi kender det producerer Ilt (O2) og dermed også Ozon (O3), samt methan (CH4) - 3 ting som på Jorden er direkte observerbare effekter af liv (Ozon danne normalt kun ved UV-belysning af Oxygen (O2), som igen stammer fra liv).

Man kan analysere lyset og finde absorbtionslinier fra som normalt dannes ved UV-belysning af ilt i atmosfæren. Methan er en anden bio-indikator man hidtil har regnet med.

Men desværre har fund på Mars og Titan og simulationer også vist, at nogle af de ting man troede var sikre bio-indikatorer, ikke er så sikre tegn som man havde troet.
Derfor kørte forskere tusinder af simuleringer af forskellige miljøer på golde exoplaneter, for at se om bio-indikatorerne kunne dannes ad anden vej.
"Da vi kørte vores beregninger, fandt vi at der i nogle tilfælde kunne opbygges en betydelig mængde ozon i atmosfæren, selvom der ikke er nogen ilt i atmosfæren" siger Domagal-Goldman fra NASA’s Goddard Space Flight Center i Maryland. Dermed kan man ikke som man hidtil har troet gå ud fra ozon eller ilt er et tegn på liv. På samme måde viste studier af Saturnmånen Titan jo også at methan kan dannes på andre måder end ... ja prutter.

“Men vores forskning styrker argumentet om, at methan og ilt sammen, eller methan og ozon sammen, stadig er stærke tegn på liv” fortsætter Domagal-Goldman.

Bio-indikatorer på exoplaneter
Det skyldes at methan ikke holder særligt længe i en atmosfære med ilt. Så hvis der både er ilt og methan, må der være en løbende produktion af det. Og da det er ret usandsynligt at to naturlige men sjældne processer skulle være samme sted, vil det altså være et ret sikkert tegn på liv, mener han.
Det betyder altså at hvis man finder spor af både ilt eller ozon OG methan, mener han altså man har et ret sikkert tegn på liv!.

Studiet er offentligjort i det nyeste nummer af Astrophysical Journal

LÆS MERE på NASA’s Astrobiology
SETI radioteleskoper


SETI projektet gikoprindeligt ud på at lytte efter radiosignaler fra fremmede civilisationer. Men med de nye teknologier er man idag istand til at identificerer tegn på selv primitivt liv på fremmede planeter.

Kilde: Berkeley Alumni

jordlignende exoplanetHidtil har astronomer kigget efter fri ilt når de skal lede efter liv påandre planeter. Men nu viser det sig at Kosmisk stråling også kan danne fri ilt i den øverste atmosfære, så vi desværre ikke kan regne med at det er et tegn på liv.

Læs mere...

Hydrotermisk ventilationsskakt på bunden af altanterhavet

I et forsøg på at gengive livets opståen, og finde svar på om det også kan være sket andre steder som fx på bunden af havet på is-månen Europa, har forskere studeret hydrotermiske ventilationsskakter på bunden af Atlanterhavet.
Og her er der masser af energi til at danne liv og ja: Der skla bare være Carbon, en proton-gradient (potentialeforksel) og en katalysator som Molybdenum (Mo42)

Kilde: NASA

Exoplanet om F-klasse stjerne

Store stjerner er ikke særligt gæstfrie for liv, så man fokuserer generelt på små stjerner, når man leder efter beboelige planeter. Men forskere fra UTA mener at F-klasse stjerner, som er mellemstore stjerner også kan være gode værter for beboelige planeter

Kilde: University of Texas, arlington