Astrofysik

Universet tindrer af energi ved alle bølgelængder. Den hårdeste baggrundsstråling - den såkaldte ultra-høj-energi.kosmiske stråling - har man i 15år ment måtte stamme fra nogle af de voldsommeste og mest energirige begivenheder i universet: GRB-Gammaglimtende. Men nu viser det sig at de IKKE er kilden til den hårdeste stråling.

Et af kosmologiens uløste spørgsmål har været hvorfor universet kølede så hurtigt af og kondenserede ud i stjerner. Det har teoretiske forksere nu givet et svar på: De første atomer der blev dannet var brint-ionen H3+ som har 3 kerne-partikler. Det gjorde dem ustabile, så de hurtigt faldt sammen til stjerner. Her ses 2 tilstande af H3+ hvor de deler elektronen eller er udenfor

Kilde: Arizona State University

En kraftig og hidtil ubemærket jetstrøm fra vores nabogalakse, vil kunne give gratis og forureningsfri energi til hele Jorden fra omkring år 2032. Nye analyser af eksperimentelle optagelser fra 2011, afslører en hidtil ukendt jetstrøm fra Andromeda galaksen. Med i projektet er blandt andre en dansk astrofotograf, og amatørastronomer i Tyskland, Frankrig og USA.

Sidste år skabte målinger fra CERN der viste at neutrinoer er hurtigere end lyset lidt panik. Man har så siden fundet mulige fejl i eksperimentet. og nu viser målinger med en anden accelerator at de rejser med den forventede hastighed svarende til lysets hastighed. 

Kilde: arXiv

Det er lykkedes Berkeley's første neutrino detektor ved Daya Bay, at måle 2 af de 3 vinkler der karakteriserer neutrinoer. Neutrinoer skifter mellem de 3 vinkler, og forskerne fra Berkley mener disse skift hænger sammen med neutrinoernes interaktion med antistof-neutrinoer

LÆS MERE på Berkeley